تفاوت دوربین های آنالوگ و تحت شبکه

blog cctv - تفاوت دوربین های آنالوگ و تحت شبکه

تفاوت دوربین های آنالوگ و تحت شبکه یکی از مزیت های دوربین های تحت شبکه، توانایی استفاده از زیرساخت های شبکه دیتای موجود برای پشتیبانی از سیستم نظارت تصویری است.  برای انتقال برق مورد نیاز دوربین ها نیز می توان از همین خطوط بصورتPOE بهره برد. در حالی که کابل کشی سنتی برای دوربین های […]

تماس با الکامپ