چشمی خطی جنیوس ۱۰۰متری

چشمی خطی جنیوس 100متری یا  مادون قرمز جهت  ورود غیرمجار و حفاظت پیرامونی مورد استفاده قرار می گیرد  . این محصول به صورت یک جفت فرستنده و گیرنده  می باشد. چشمی مادون قرمز یا بیم دتکتور جهت حفاظت  اماکن مورد استفاده قرار می گیرد.معمولاً بر روی دیوارهای اطراف ساختمان ها  از چشمی های  خطی جهت مقابله با ورود سارق بسیار استفاده می شود.