آنتن مرکزی

تماس بگیرید

در مجتمع های مسکونی جهت انتقال تصاویر بین اعضای ساختمان از این سیستم استفاده میشود 

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:
88552766 و 88553789