دستگاه DVR USB

تماس بگیرید

عملکرد آن مانند دستگاه های DVR میباشد با این تفاوت که این دستگاه بصورت USB به لب تاب یا PC متصل شده و با نرم افزار مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:
88552766 و 88553789