فیش آدابتوری

100,000 

فیش های آداپتور به دو گروه نری و مادگی تقسیم می‌شوند. فیش های نری آداپتور غالبا برای تامین برق دوربین های مداربسته و یا اتصال آن ها به دستگاه های ضبط کننده تصاویر، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در مواقعی که دستگاه مذکور فاصله زیادی از دوربین داشته باشد، فیش نری به فیش مادگی آداپتور سیم دار متصل می‌شود تا به این ترتیب طول آن با فاصله میان دوربین و دستگاه ضبط کننده برابر شود.