فیش BNC سیمی

180,000 

BNC – British Naval Connector نوعی فیش ارتباطی است که به منظور اتصال کابل های کواسیال به کار می رود