پدال دزدگیر فایروال FIREWALL

پدال دزدگیر باسیم فایروال وسیله ای است جهت فرمان دادن دستی در هر مداری است. این پدال به صورت  فشردن پایه متحرک فعال می شود.

ویژگی های دستگاه پدال دزدگیر فایروال:

  • قابل نصب بصورت رله بسته NC
  • قابل نصب به صورت رله باز NO
  • جنس فلزی 
  • 250 ولت و 15 آمپر